Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ยางปิงปอง BUTTERFLY @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

BUTTERFLY ''FLEXTRA''
BUTTERFLY ''FLEXTRA''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 500 บาท <<< Speed:8.25 Spin:8.75 Hardness:32
BUTTERFLY ''SUPER ANTI''
BUTTERFLY ''SUPER ANTI''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 850 บาท <<< Speed:4 Spin:3 Hardness:25
BUTTERFLY ''SAPPHIRA''
BUTTERFLY ''SAPPHIRA''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 900 บาท <<< Speed:8.75 Spin:8.5 Hardness:35
BUTTERFLY ''SRIVER''
BUTTERFLY ''SRIVER''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 950 บาท <<< Speed:10.0 Spin:8.0 Hardness:38
BUTTERFLY ''SRIVER FX''
BUTTERFLY ''SRIVER FX''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 950 บาท <<< Speed:10.0 Spin:8.0 Hardness:33
BUTTERFLY ''SRIVER EL''
BUTTERFLY ''SRIVER EL''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 950 บาท <<< Speed:10.0 Spin:8.0 Hardness:35
BUTTERFLY ''TACKINESS DRIVE''
BUTTERFLY ''TACKINESS DRIVE''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,000 บาท <<< Speed:8.5 Spin:9.0 Hardness:38
BUTTERFLY ''TACKINESS CHOP''
BUTTERFLY ''TACKINESS CHOP''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,000 บาท <<< Speed:6.5 Spin:10.0 Hardness:32
BUTTERFLY ''TACKINESS CHOP II''
BUTTERFLY ''TACKINESS CHOP II''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,200 บาท <<< Speed:7.5 Spin:10.0 Hardness:41
BUTTERFLY  '' ROZENA ''
BUTTERFLY '' ROZENA ''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 1,100 บาท <<< Speed:13 Spin:10.80 Hardness:35
BUTTERFLY ''ROUNDELL''
BUTTERFLY ''ROUNDELL''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,600 บาท <<< Speed:12.8 Spin:10.2 Hardness:35
BUTTERFLY ''ROUNDELL SOFT''
BUTTERFLY ''ROUNDELL SOFT''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,600 บาท <<< Speed:12.8 Spin:10.2 Hardness:32
BUTTERFLY ''ROUNDELL HARD''
BUTTERFLY ''ROUNDELL HARD''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,600 บาท <<< Speed:12.8 Spin:10.2 Hardness:40
BUTTERFLY ''SPIN ART''
BUTTERFLY ''SPIN ART''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,150 บาท <<< Speed:11.9 Spin:11.5 Hardness:48
BUTTERFLY ''TENERGY 05''
BUTTERFLY ''TENERGY 05''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท <<< Speed:13.0 Spin:11.5 Hardness:36
Page :  1 2
[ next>> ]  [ Last ]