Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

บทที่ 5 ฝึกการเน้นประสิทธิภาพ 5 ประการ

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง
ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง?