Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ยางปิงปอง 729 @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

FRIENDSHIP '' CROSS ''
FRIENDSHIP '' CROSS ''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 300 บาท <<< Speed:10 Spin:10 Control:9
FRIENDSHIP ''729 SUPER FX''
FRIENDSHIP ''729 SUPER FX''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 400 บาท <<< Speed:9 Spin:10 Control:11
FRIENDSHIP ''TRANSCEND''
FRIENDSHIP ''TRANSCEND''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 450 บาท <<< Speed:11 Spin:11 Control:11
FRIENDSHIP ''SKYWING''
FRIENDSHIP ''SKYWING''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 500 บาท <<< Speed:10 Spin:11 Control:12
FRIENDSHIP ''FASTER''
FRIENDSHIP ''FASTER''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 550 บาท <<< Speed:12 Spin:11 Control:11
FRIENDSHIP ''HIGHER''
FRIENDSHIP ''HIGHER''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 550 บาท <<< Speed:10 Spin:12 Control:12
FRIENDSHIP ''729-40S''
FRIENDSHIP ''729-40S''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 600 บาท <<< Speed:11 Spin:11 Control:12
FRIENDSHIP ''FOCUS I''
FRIENDSHIP ''FOCUS I''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 650 บาท <<< Speed:10 Spin:12 Control:12
FRIENDSHIP ''FOCUS II''
FRIENDSHIP ''FOCUS II''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 750 บาท <<< Speed:12 Spin:11 Control:10
FRIENDSHIP ''FOCUS III Snipe''
FRIENDSHIP ''FOCUS III Snipe''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 850 บาท <<< Speed:12 Spin:11 Control:11
FRIENDSHIP ''729 -08''
FRIENDSHIP ''729 -08''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 850 บาท <<< Speed:11 Spin:12 Control:11
FRIENDSHIP ''729 -08 ES''
FRIENDSHIP ''729 -08 ES''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 950 บาท <<< Speed:11 Spin:11 Control:12
FRIENDSHIP ''BATTLE''
FRIENDSHIP ''BATTLE''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,000 บาท <<< Speed:12 Spin:11 Control:11
FRIENDSHIP ''BATTLE II''
FRIENDSHIP ''BATTLE II''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,150 บาท <<< Speed:11 Spin:12 Control:12
FRIENDSHIP ''BATTLE II  PRO''
FRIENDSHIP ''BATTLE II PRO''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,950 บาท <<< Speed:13 Spin:13 Control:12