Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ลูกปิงปอง @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

SANWEI 3 STAR 40+  PRO
SANWEI 3 STAR 40+ PRO
ราคาพิเศษ กล่องละ 150 บาท (บรรจุ 6 ลูก)
BUTTERFLY 3 STAR A40+
BUTTERFLY 3 STAR A40+
ราคาพิเศษ กล่องละ 540.- (บรรจุ 12 ลูก )
BUTTERFLY 3 STAR A40+
BUTTERFLY 3 STAR A40+
ราคาพิเศษ กล่องละ 280.- (บรรจุ 6 ลูก )
BUTTERFLY 3 STAR A40+
BUTTERFLY 3 STAR A40+
ราคาพิเศษ กล่องละ 150.- (บรรจุ 3 ลูก )
BUTTERFLY 3 STAR G40+
BUTTERFLY 3 STAR G40+
ราคาพิเศษ กล่องละ 250.- (บรรจุ 3 ลูก )
BUTTERFLY 3 STAR G40+
BUTTERFLY 3 STAR G40+
ราคาพิเศษ กล่องละ 990.- (บรรจุ 12 ลูก )
YINHE 3 Star S40+
YINHE 3 Star S40+
ราคาพิเศษ กล่องละ 250.- ( บรรจุ 6 ลูก )
YINHE 3 STAR 40+
YINHE 3 STAR 40+
ราคาพิเศษ กล่องละ 220.- ( บรรจุ 6 ลูก )
DONIC COACH P40+ (ฝึกซ้อม)
DONIC COACH P40+ (ฝึกซ้อม)
ราคาพิเศษ กล่องละ 150.- ( บรรจุ 6 ลูก ) โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1
BUTTERFLY EASY BALL 40+ (ฝึกซ้อม)
BUTTERFLY EASY BALL 40+ (ฝึกซ้อม)
ราคาพิเศษ กล่องละ 2,990.- (120 ลูก)
BUTTERFLY MASTER G40+ (ฝึกซ้อม)
BUTTERFLY MASTER G40+ (ฝึกซ้อม)
ราคาพิเศษ กล่องละ 1,990.- (72 ลูก)
BUTTERFLY EASY BALL 40+ (ฝึกซ้อม)
BUTTERFLY EASY BALL 40+ (ฝึกซ้อม)
ราคาพิเศษ กล่องละ 150.- ( บรรจุ 6 ลูก )
729 FRIENDSHIP 1 Star 40+ (ฝึกซ้อม)
729 FRIENDSHIP 1 Star 40+ (ฝึกซ้อม)
ราคาพิเศษ กล่องละ 200.- ( บรรจุ 10 ลูก )
YINHE 1 STAR  40+ ( ฝึกซ้อม )
YINHE 1 STAR 40+ ( ฝึกซ้อม )
ราคาพิเศษ กล่องละ 220.- ( บรรจุ 10 ลูก )
YINHE  1 STAR 40+ (ฝึกซ้อม )
YINHE 1 STAR 40+ (ฝึกซ้อม )
ราคาพิเศษ กล่องละ 1,900.- (100 ลูก)