Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

กาวติดยางปิงปอง @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

DHS  Water Base
DHS Water Base
พิเศษหลอดละ 280.-(ปริมาตร 50มล.)
YASAKA '' WATER BASE ''
YASAKA '' WATER BASE ''
ราคาพิเศษ ขวดละ 300 บาท
DONIC  '' FORMULA FIRST ''
DONIC '' FORMULA FIRST ''
โปรโมชั่น ขวดละ 350.-(ปริมาตร 25 มล.)
DONIC ''BLUE CONTACT''
DONIC ''BLUE CONTACT''
ราคาพิเศษ ขวดละ 650.-(ปริมาตร 90 มล.)
DONIC ''VARIO CLEAN 37 มล.''
DONIC ''VARIO CLEAN 37 มล.''
ราคาพิเศษ ขวดละ 350.-(ปริมาตร 37 มล.)
DONIC '' VARIO CLEAN 90 มล. ''
DONIC '' VARIO CLEAN 90 มล. ''
ราคาพิเศษ ขวดละ 550.-(ปริมาตร 90 มล.)
DONIC ''GLUE SHEET''
DONIC ''GLUE SHEET''
ราคาพิเศษ แผ่นละ 65.-(ติดได้ 1 ด้าน)
BUTTERFLY ''FREE CHACK II ''
BUTTERFLY ''FREE CHACK II ''
พิเศษหลอดละ 160.-(ปริมาตร 20มล.)
BUTTERFLY ''FREE CHACK II''
BUTTERFLY ''FREE CHACK II''
ราคาพิเศษขวดละ 600.-(ปริมาตร100มล.)
BUTTERFLY ''CHACK SHEET''
BUTTERFLY ''CHACK SHEET''
ราคาพิเศษ แผ่นละ 80.-(ติดได้ 1 ด้าน)
BUTTERFLY ''CLIP SPONGE''
BUTTERFLY ''CLIP SPONGE''
ฟองน้ำทากาวน้ำ ราคาพิเศษ ชุดละ 150.-