Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ยางปิงปอง YASAKA @ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

YASAKA '' MARK V ''
YASAKA '' MARK V ''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 800 บาท <<< Speed:10 Spin:10 Control:10
YASAKA '' VALMO '' ฟองน้ำพรุน
YASAKA '' VALMO '' ฟองน้ำพรุน
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,350 บาท <<< Speed:11 Spin:13 Control:10
YASAKA '' RAKZA X SOFT ''
YASAKA '' RAKZA X SOFT ''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,250 บาท <<< Speed:10+ Spin:14 Control:10+
YASAKA '' RAKZA X ''
YASAKA '' RAKZA X ''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,250 บาท <<< Speed:11 Spin:13+ Control:10
YASAKA '' RAKZA 7 SOFT ''
YASAKA '' RAKZA 7 SOFT ''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,200 บาท <<< Speed:11- Spin:14+ Control:9+
YASAKA  '' RAKZA 7 '
YASAKA '' RAKZA 7 '
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,200 บาท <<< Speed:11 Spin:14 Control:9