Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง

ดังที่ทราบแล้วว่า การเล่นกีฬาปิงปองก็คือ การฝึกตีลูกให้เกิดความหมุน  และ  การฝึกลูกให้พุ่งไปเร็วๆ  ดังนั้น วิธีการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง  จะต้องออกแรงสัมผัสถูกลูกปิงปอง ดังนี้

 

ถ้าต้องการให้ลูกให้พุ่งไปด้วยความเร็ว  ต้องสัมผัสถูกลูกปิงปองในลักษณะเต็มลูกปิงปอง

  

แต่ถ้าต้องการให้ลูกปิงปองเกิดความหมุน  ต้องสัมผัสถูกลูกปิงปองในลักษณะเสียดสี

 
 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7809) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9511) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14728)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5125) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18835)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7987) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5299) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5826)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11526) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8331) แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (19763)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12713) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28287) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6613)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51742) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19955) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8795)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9833) ท่าการเตรียมพร้อม (23615) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12532)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172442) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20299)