Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง

 

ความแม่นยำคือหัวใจสำคัญของการเล่นปิงปอง ดังนั้นการจะฝึกให้นักกีฬาตีได้แม่นยำนั้น ควรจะกำหนดจุดตกบนโต๊ะปิงปองในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาด้วย  ซึ่งตัวอย่างดังรูปข้างบนนี้  เป็นการแบ่งโต๊ะปิงปองออกเป็น 9 ช่อง เพื่อเป็นจุดกำหนดให้นักกีฬาฝึกตีลูกไปยังเป้าหมายได้ทุกจุดบนโต๊ะปิงปอง

 

ยกตัวอย่างการฝึกตีลูก TOP SPIN

กำหนดนักกีฬาตีลูก TOP SPIN ไปยังช่อง 1 / 1 ครั้ง , และ ช่อง 3 / 1 ครั้ง  ,  ผู้บล๊อก ก็สามารถฝึกบล๊อกด้วยแบ๊คแฮนด์ และ โฟร์แฮนด์ พร้อมกันไปในตัว

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7809) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14729) ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5125)
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18835) ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7988)
ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5299) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5827) ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11526)
ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6651) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8331) แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (19763)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12714) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28287) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6614)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51744) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19955) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8796)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9834) ท่าการเตรียมพร้อม (23615) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12533)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172442) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20299)