Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง

  

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9512) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14729) ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5125)
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18835) ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7988)
ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5300) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5827) ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11526)
ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6651) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8332) แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (19763)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12714) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28287) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6614)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51745) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19955) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8796)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9834) ท่าการเตรียมพร้อม (23615) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12533)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172444) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20299)