Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

BUTTERFLY ''RUBBER CARE''

 

ฟองน้ำเช็ดยางปิงปอง BUTTERFLY  RUBBER CARE

ราคาพิเศษอันละ  120 บาท 

ฟองน้ำใช้สำหรับทำความสะอาดยางปิงปองโดยเฉพาะ  สำหรับใช้ควบคู่กับน้ำยาหรือโฟมทำความสะอาดยางปิงปอง  แนะนำให้ใช้ด้านสีเหลืองในการเช็ดยางปิงปอง  ส่วนด้านสีฟ้าสำหรับใช้มือจับ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
BUTTERFLY ADSORPTIVE FILM (161) DONIC PROTECTION FILM MOTIVE (223) FORMULA '' MICRO FIBER '' (360)
GEWO '' 2 IN 1 '' (594) BUTTERFLY ''RUBBER FILM'' (838) BUTTERFLY ''PROTEC FILM III '' (992)
DONIC ''PROTECTION FILM'' (801) BUTTERFLY ''CLEAN BRUSH'' (663) BUTTERFLY ''CLEAN CARE'' (770)
BUTTERFLY ''COTTON SPONGE'' (701) DONIC ''RUBBER CARE SPONGE'' (653) BUTTERFLY ''SPIN REFRESH'' (2661)
BUTTERFLY ''CURE WATER'' (956) DONIC ''BIO CLEAN'' (1063) DONIC ''COMBI CLEANER'' (836)