Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก

ในการฝึกซ้อมนั้น  เพื่อที่จะให้นักกีฬาได้มีพัฒนาการในการตีได้รวดเร็วและถูกต้องนั้น  นักกีฬาหรือผู้สอนจะต้องจดจำสิ่งสำคัญ 3 สิ่งต่อไปนี้  โดยยึดเป็นหลักในการย้ำเตือนนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาฝึกจนเป็นนิสัยดังนี้

 

 

1. รักษาจังหวะ   2. รักษาท่าทาง   3. รักษาหน้าไม้


 

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. การรักษาจังหวะ   

จังหวะในที่นี้  ก็คือจังหวะในการที่ตัดสินใจตีลูกปิงปองนั่นเอง   ซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วว่าจังหวะในการตีลูกปิงปองแบ่งออกเป็น 4 จังหวะ คือ
 
 
 
 
จังหวะที่ A ลูกกำลังลอยขึ้น , จังหวะที่ B ลูกลอยขึ้นสูงสุด  , จํงหวะที่ C ลูกกำลังตกลง , จังหวะที่ D ลูกตกลงต่ำกว่าโต๊ะ
 
 
สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นั้น  เมื่อผู้ฝึกได้กำหนดจังหวะในการตีให้กับนักกีฬาแล้ว หรือนักกีฬาเมื่อทราบว่าจังหวะที่ต้องตีลูกปิงปองคือจังหวะใด  ก็จะต้องตีลูกปิงปองขณะที่กำลังลอยอยู่ในจังหวะนั้นโดยตลอด  ซึ่งก็คือการ รักษาจังหวะในการตี ไว้นั่นเอง   

ต่อเมื่อนักกีฬาเมื่อมีความชำนาญในการตีได้ทุกจังหวะแล้ว  จึงจะสามารถที่จะฝึกตีแต่ละจังหวะสลับไปมาได้  และก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักกีฬาจะต้องฝึกตีลูกทุกๆ จังหวะสลับไปมาให้ได้อีกด้วย
 
 
 
2. รักษาท่าทาง

เช่นเดียวกับการรักษาจังหวะการตี  การรักษาท่าในการตีปิงปองในแต่ละความหมุนที่เรากำลังฝึกก็เป็นสิ่งที่สำคัญ  คือ เมื่อความหมุนดังกล่าว จะต้องตีด้วยท่าทางแบบใด  นักกีฬาก็จะต้องรักษาท่าทางในการตีลูกนั้นตลอดไป   อย่าเปลี่ยนแปลงท่าทางการตีอยู่ตลอดเวลา  เพราะจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนหรือความแม่นยำในการตีลูกปิงปองให้ลงโต๊ะ  รวมถึงจะมีผลเสียต่อตัวนักกีฬาในระยะยาวอีกด้วย
 
 
               
 
 
 
 
3. รักษาหน้าไม้

หน้าไม้ในจังหวะที่เข้าสัมผัสลูกก็เป็นสิ่งที่ต้องจดจำเช่นกัน  ซึ่งในการตีลูกด้วยความหมุนแบบต่างๆ จะมีลักษณะมุมของหน้าไม้เฉพาะอยู่  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนหน้าไม้ไปๆ มาๆ จะส่งผลให้การตีเกิดความไม่แน่นอนขึ้น  เช่น  การซ้อมลูกตีลูกด้วยความหมุนแบบ BACK SPIN (ลูกตัด)  หน้าไม้จะต้องเปิด หรือหงายขึ้น  แต่นักกีฬาเดี๋ยวก็เปิด เดี๋ยวก็คว่ำไม้หรือปิดหน้าไม้  ก็จะทำให้ตีลูกดังกล่าวไม่ได้
 
 
         
 
OPEN  เปิดหน้าไม้                              CLOSE  ปิดหน้าไม้
 
 
 
 
 
 
 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7809) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9511) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14728)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5125) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18835)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7987) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5299) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5826)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11526) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6651) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8331)
แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (19763) 8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12713) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28287)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51742) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19955) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8795)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9833) ท่าการเตรียมพร้อม (23615) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12532)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172442) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20299)