Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7742) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9440) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14640)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5094) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3932) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18681)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7907) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5264) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5768)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (10958) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6611) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8280)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12593) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28159) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6576)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51430) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19726) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8719)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9776) ท่าการเตรียมพร้อม (23305) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12467)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (169873) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20133)