Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7809) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9511) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14728)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5125) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18833)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7986) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5299) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5826)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11523) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6650) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8331)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12713) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28286) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6613)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51726) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19947) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8793)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9832) ท่าการเตรียมพร้อม (23609) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12531)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172385) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20297)