isuzu leasing

isuzu leasing ธุรกรรมสินเชื่อรถยนต์ที่น่าสนใจ
isuzu leasing
isuzu leasing
ไม่กำหนด
รายได้ของผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราต่อปี
ไม่กำหนด
อายุของผู้กู้
ขอสมัครทันที

isuzu leasing ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความกระทบจากไวรัสโควิด-19

ในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลให้ธนาคารหรือบริษัทส่วนใหญ่ได้มีการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าเพราะหากมีการชำระหนี้ในแต่ละเดือนจะมีโอกาสจะทำให้ผิดนัดชำระหนี้ได้ สาเหตุมาจากลูกค้าไม่สามารถนำเงินมาใช้ในการผ่อนชำระหนี้ได้ในแต่ละงวด หากธนาคารหรือบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจะทำให้ประชาชนไม่มีที่พึ่งหันไปพึ่งการยืมเงินนอกระบบซึ่งมีความเสี่ยง สำหรับยุคสมัยนี้ทางรัฐบาลได้ออกเงินเยียวยาเพื่อมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความกระทบไม่ว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือลดภาระหนี้ในการผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนต่างๆก่อนที่จะมาทำการชำระหนี้ได้อย่างบริษัท isuzu leasing ก็ได้มีแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้า isuzu ลิสซิ่งโดยสามารถพักชําระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ลูกค้าทำให้ลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งสามารถนำเงินมาใช้จ่ายได้ และได้มีการปรับโครงสร้างหนี้โดยทาง isuzu leasing จะขยายระยะเวลาในการพักชําระหนี้ isuzu leasing ออกไปสูงสุดไม่เกิน 144 เดือน ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลย

isuzu leasing พักชําระหนี้65 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

สำหรับลูกค้า isuzu leasing จะทำการพักชําระหนี้ isuzu leasing ซึ่งสามารถเลื่อนระยะเวลาในการชำระหนี้กับทางอีซูซุลิสซิ่งได้สูงสุด 3 เดือนหรือต้องการจะปรับโครงสร้างหนี้โดยสามารถขยายเวลาในการชำระหนี้ตลอดอายุสัญญาได้สูงสุด 144 เดือน จะมีขั้นตอนในการสมัคร isuzu leasing พักชําระหนี้65หรือปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้ 

  1. ให้ลูกค้า isuzu leasing ทำการลงทะเบียนขอพักชำระหนี้บริษัทลีสซิ่งหรือปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ isuzu leasing หรือสามารถโทรฟังขั้นตอนการสมัครได้ที่ 02-792-2011 เพื่อเป็นการแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการพักชำระหนี้เพราะจะมีลูกค้าบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบและสามารถพักชําระหนี้ isuzu leasing ต่อไปได้ทางบริษัทลีสซิ่งจะไม่ทำการพักชำระหนี้ให้อัติโนมัติ
  2. ให้ลูกค้า isuzu leasing จัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อกับทางบริษัท isuzu leasing สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกันรถไว้
  3. หลังจากนั้นทำการแนบเอกสารผ่านทางแอพอีซูซุลิสซิ่งคอนเนคซึ่งสามารถแนบเอกสารได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
  4. บริษัท isuzu ลิสซิ่งจะทำการพิจารณาและแจ้งผลให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS

ข้อควรรู้เมื่อทำการพักชำระหนี้กับ isuzu leasing 

การที่ลูกค้า isuzu leasing จะทำการยื่นพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเสียก่อนและจะต้องทำตามขั้นตอนที่บริษัทลีสซิ่งได้กำหนดไว้ โดยลูกค้าจะต้องลงชื่อลายมือและผู้ค้ำประกันให้ตรงกับสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน ไม่งั้นก็ไม่สามารถทำเรื่องพักชําระหนี้ isuzu leasing หรือปรับโครงสร้างหนี้ได้ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขอพักชําระหนี้ isuzu leasing โดยหลังจากนั้นเมื่อทางบริษัทลีสซิ่งได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว หากท่านได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ทางบริษัท isuzu leasing ก็จะทำการพักชำระหนี้ให้ท่านโดยอัตโนมัติแต่การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทางบริษัท isuzu leasing ว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ isuzu ลิสซิ่งได้กำหนดไว้ไหมซึ่งผลการอนุมัติก็จะขึ้นอยู่กับบริษัท

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ชัยฤทธิ์ลีสซิ่ง ให้กู้สินเชื่อรถจักรยายนต์ล่าสุด
ไม่กำหนด
รายได้ของผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราต่อปี
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
อายุของผู้กู้
รายละเอียด
เอสลิสซิ่ง บริษัทเงินด่วนผ่านรูปแบบสินเชื่อต่างๆ
ขั้นต่ำ 7,000 บาท/เดือน
รายได้ของผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราต่อปี
อยู่ในช่วง 18-65 ปี
อายุของผู้กู้
รายละเอียด
เฮงลิสซิ่ง มีสินเชื่อรถมากมายให้เลือก
ไม่กำหนด
รายได้ของผู้กู้
ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี
อัตราต่อปี
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
อายุของผู้กู้
รายละเอียด