Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ทิศทางการตีลูกปิงปอง

ทิศทางที่จะต้องฝึกการตีลูกปิงปองไปยังพื้นที่เล่นของคู่ต่อสู้  สามารถตีได้ 3 ทิศทาง  ซึ่งนักกีฬาจะต้องพยายามฝึกฝนตีให้ได้จนเกิดเป็นความชำนาญ  มีดังนี้

 

1.  ตีลูกออกด้านหลังของโต๊ะปิงปอง2.  ต๊ลูกออกด้านข้างของโต๊ะปิงปอง
3. ตีลูกให้กระดอนอยู่ภายในโต๊ะปิงปองฝั่งตรงข้าม โดยพยายามให้ลูกกระดอนอยู่ภายในโต๊ะให้ได้ 2 ครั้งขึ้นไป (หรือที่เรียกว่าลูกสั้น) 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7809) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9512) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14729)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5125) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18835)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7988) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5299) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5827)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11526) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6651) แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (19763)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12714) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28287) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6614)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51745) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19955) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8796)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9834) ท่าการเตรียมพร้อม (23615) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12533)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172442) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20299)