Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน

การฝึกเบสิค คือ การฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญในทุกๆ ด้าน  ซึ่งการจะให้เกิดความชำนาญนั้น ก็จำเป็นต้องฝึกซ้อมตามแบบฝึกต่างๆ อย่างเป็นประจำและต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอนไป  และการจะประเมินผลว่าแบบฝึกแต่ละเบสิคใดผ่านการประเมินหรือไม่  จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดในการประเมินผลความสำเร็จของการฝึกซ้อมด้านเบสิค ซึ่งมีดังนี้

1.  ตัวชี้วัด  ด้านปริมาณ  คือ การกำหนดเป็นจำนวนครั้งที่จะต้องตีให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยจะต้องตีให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสีย

2.  ตัวชี้วัด  ด้วยเวลาในการฝึก  คือ การกำหนดเป็นเวลา(นาที) ในการฝึกในแต่ละแบบฝึก

 

จะเห็นได้ว่า การฝึกเบสิค คือ การฝึกที่ก่อให้เกิดเป็นความชำนาญ  พยายามตีลูกให้ได้อย่างต่อเนื่อง และตีเสียลูกได้ยาก แต่เมื่อเรานำไปใช้ในเกมส์การแข่งขันแล้ว นักกีฬาจะต้องตีลูกออกไปให้ได้คะแนนจากคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วที่สุด นั่นคือ การเน้นที่ประสิทธิภาพของลูกที่ตีออกไปนั่นเอง

 

 

ดังนั้น  การฝึกซ้อมเบสิค คือ การฝึกให้ครบถ้วน  และตีต่อเนื่องให้ได้นานที่สุด 

แต่ในเกมส์แข่งขัน คือ การตีอย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนโดยเร็วที่สุด

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7809) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9512) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14729)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5125) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18835)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7988) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5827) ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11526)
ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6651) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8332) แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (19763)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12714) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28287) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6614)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51745) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19955) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8796)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9834) ท่าการเตรียมพร้อม (23615) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12533)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172444) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20299)